Wymagania egzaminacyjne

IKO Kyokushinkaikan
Podstawowe Wymagania i Zasady przed egzaminami

A) Techniki
  Kihon (postawy)
 1. Tachikata (pozycje)
  heisoku dachi, musubi dachi, heiko dachi, Shizen dachi, uchihachiji dachi, sanshin dachi, zenkutsu dachi, kiba dachi, tsuruashi dachi
 2. Tsuki (uderzenia)
  Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi , Shuto Gammen Uchi , Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi
 3. Uke (bloki)
  Jodan uke, Chuda Soto Uke , Chudan uchi uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai
 4. Keri (kopnięcia)
  Mea Keage, Uchimawashi, Soromawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri
 5. Ido (podstawowe przejścia)
  W Zenkutsu Dachi : poruszanie się w przód i w tył, obracanie się w połączeniu z jedną techniką (tsuki, Keri, Uke) np.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi lub Gyaku
 6. Kata
  Taikyoku Sono Ichi i Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: głowa dotyka podłogi w siadzie z rozkrokiem
 • 20 pompek
 • 20 przysiadów
 • Stanie na rękach przez 20 sekund (podtrzymywany przez innego partnera)
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 3 razy
 • Skok (Tobi Geri) w cel na poziomie własnej głowy
C) Kumite
 1. Yakusoko Kumite: Bloki przeciwko atakowi (bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom)
 2. Jiyu Kumite: 30 sekund Kryteria: Reigi (postawa) Kamae (gotowość) Kiai
A) Techniki
  Kichon (podstawy)
 1. Tachikata (pozycje)
  Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi
 2. Ido (podstawowe przejścia)
  Kokutsu Dachi (Nekoashi dachi): Poruszanie się do porzodu i do tyłu, obracanie się np.: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke Powtórzenie tych samych technik: Zenkutsu Dachi + 2 razy Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sambon Tsuki
 3. Kata Taikyoku Sono San, Sakugi Taikyoku Sono Ni & San
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: takie same jak na biały pas
 • 30 pompek
 • 30 przysiadów
 • 30 sekund stania na rękach
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 5 razy
 • Skok (Tobi Geri)na wysokość 10cm ponad głową
C) Kumite
 1. Yakusoku Kumite: tylko bloki przeciwko atakowi (bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom)
 2. Jiyu Kumite: 30 sekund Kryteria : Reigi (postawa)Kamae (gotowość)Kiai
A) Techniki
  Kichon (podstawy)
 1. Tachikata (pozycje)
  Kakeashi Dachi
 2. Tsuki (uderzenia)
  Tettsui, Nukite, Shotei
 3. Uke (Bloki)
  Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke
 4. Kokyu Ho (oddechy)
  Ibuki
 5. Ido (podstawowe przejścia)
  Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
  Sanchin Dachi: poruszanie się w przód i w tył, obracanie się -np.: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
  Kiba Dachi: poruszanie się w przód i w tył (mae Kosa, Ushiro Kosa), Obracanie się - np.: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
  Kombinacje (bloki i atak)Zenkutsu Dachi + Jodan Uke - Seiken Chudan Tsuki
  Kombinacje (uderzenia i kopnięcia)- Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki
 6. Kata
  Pinian Sono Ichi i Ni, Sanchin
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: ramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem
 • 40 pompek
 • 40 przysiadów
 • 40 sekund stania na rękach
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 8 razy
 • Skok (Tobi Geri)na wysokość 15 cm ponad głową
C) Kumite
 1. Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (bloki i kontra)
  Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np.: ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd.
 2. Jiyu Kumite: 60 sekund
  Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi
A) Techniki
  Kichon (podstawy)
 1. Tsuki (uderzenia)
  Koken Uchi, Haito, Morote Tsuki
 2. Uke (bloki)
  Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke
 3. Ido (podstawowe przejścia)
  Kaiten ido (obroty) - np.: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui Dako ido(kąt 45 stopni)np.: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai
 4. Kata
  Pinian Sono San i Yon, Yantsu, Tsuki No Kata
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: takie jak na niebieski pas z zauważalną poprawą
 • 50 pompek
 • 50 przysiadów
 • 50 sekund stania na rękach
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 10 razy
 • Skok(Tobi Geri)na wysokość 20cm ponad głową
C) Kumite
 1. Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (bloki i kontra)
  Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np.: ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd.
 2. Jiyu Kumite: 60 sekund x 3 rundy
  Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja(Kyoku)/ Uke Kaeshi
A) Techniki
 1. Kichon (podstawy)
  Podstawowe kroki w pozycji walki: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)
 2. Kata
  Pinian Sono Go, Taikyoku Sono Ichi, Ni, San - Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: klatka piersiowa dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
 • 60 pompek
 • 60 przysiadów
 • 60 sekund stania na rękach
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 12 razy
 • Skok (Tobi Geri)na wysokość 30cm ponad głową
C) Kumite
 1. Yakusoku Kumite:
  Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia
 2. Jiyu Kumite: 60 sekund x 5 rund
  Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi/ Rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami)/ chodzenie
A) Techniki
 1. Ido (podstawowe przejścia)
  Kumite No Kamae przejścia pod różnymi kątami
 2. Kata
  Pinian Sono Ichi- Go Ura, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni
B) Ćwiczenia kondycyjne
 • Rozciągnięcie: klatka dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
 • 100 pompek
 • 100 przysiadów
 • 90 sekund stania na rękach
 • Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 15 razy
 • Skok (Tobi Geri)na wysokość 30cm ponad głową (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, lewa i prawa)
C) Kumite
 1. Yakusoku Kumite:
  Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia
 2. Jiyu Kumite: 60 sekund x 10 rund
  Kryteria: Reigi/ Kamae/ Kiai/ szybkość/ siła/ kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi/ rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami)/ chodzenie
D) Tameshi Wari:
  Więcej niż wymagają standardy Turniejów IKO
Goshin Jitsu (samoobrona ): Podstawowe ruchy

Poniższe wskazówki sugerują minimum treningowe wymagane przed podejściem do egzaminu na następny poziom. "Trzy miesiące" sugerują stałe tygodniowe godziny treningów przynajmniej 4 godziny tygodniowo.

KOLORY PASA KYU WYMAGANE KATA
Biały n/a 3 miesiące (48h) Taikyoku 1,2
Sakugi 1
Pomarańczowy 10
9
3 miesiące (48h) Taikyoku 3
Sakugi 2,3
Niebieski 8
7
3 miesiące (48h) Pinian 1, 2
Sanchin
Żółty 6
5
3 miesiące (48h) Pinian 4,5
Yantsu,
Tsuki No Kata
Zielony 4
3
6 miesięcy (96h) Taikyoku 1-3 Ura
Pinian 5
Geki Sai Dai
Tekki Sono Ichi
Brązowy 2
1
6 miesięcy (96h) Pinian Ura 1-5
Tensho
Geki Sai Sho
Saifa
Tekki Sono Ni
Razem czas (przed podejściem do egzaminu na 1 dan) około 4 lat

GKKK - Strona Główna